Contact

  Fuzhou Focus Technology Co., Ltd.

  Headquarters: The 4th Floor,Jinrong Building, No.95,TaiYu Road, Cangshan District, 

  Fuzhou,350008, Fujian, China

  Facility Address: Building No.63, Pushang Industry Park, Hongjiang Road, 

  Fuzhou,350008, Fujian, China.


  Phone: +86-591-83511909
  E-mail: info@focusopta.com